Monographs, Books & Chapters

Scientific monographs & Books


RUZZIER, Mitja, KESIČ, Dragan. Izzivi mednarodnega poslovanja, (Managerjeva knjižnica). Koper: Fakulteta za management, 2011. 161 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-266-121-2. 

 

RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, ZIRNSTEIN, Elizabeta, FATUR, Peter, NAGY, Tine, SEŠEL, Luka, ZELIČ, Urška, SLOVŠA, Peter, STRES, Špela. Slovenski raziskovalci na razpotju : analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2011. 125 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6832-06-9. 

 

RUZZIER, Mitja. SME internationalization : conceptual integration and empirical verification. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. II, 211 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-8383-6830-6. ISBN 3-8383-6830-4.

 

ŠTURM, Polona, RUZZIER, Mitja. Turistične znamenitosti : povezava med zaznano vrednostjo, zadovoljstvom in priporočanjem obiska. Ljubljana [i. e. Koper]: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2010. VII, 121 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6709-11-8. 

 

BRATKOVIČ, Tina, ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja. Osebne mreže podjetnikov = Social network analysis of Slovenian entrepreneurs' personal networks. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2009. 225 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6709-07-1. 

 

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Problematika rasti podjetja : primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-6709-02-6. 

 

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Podjetniške mreže in rast = The personal resource-acquisition network of the entrepreneur and small firm growth. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-91054-9-8. 

 

ANTONČIČ, Boštjan, RUZZIER, Mitja, BRATKOVIČ, Tina. Ustanavljanje, rast in razvoj podjetja : primeri iz podjetništva. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2007. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-91054-8-1. 

 

RUZZIER, Mitja. The influence of the environment on the internationalization of SMEs. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2006. 68 str., ilustr., tabele. ISBN 961-91054-5-1.

 

RUZZIER, Mitja. Mednarodno podjetništvo : model internacionalizacije malih in srednjih podjetij = International entrepreneurship : small and medium companies internationalization model. Kranj: Arak, 2005. 217 str., graf., prikazi, tabele. ISBN 961-91425-1-9. 

 

Independent scientific component part or a chapter in a monograph


RUZZIER, Mitja. Ekonomski vidiki deregulacije poklicev. V: FRANCA, Valentina (ur.), FRANCA, Valentina, ZIRNSTEIN, Elizabeta, VODOVNIK, Zvone, TRNAVČEVIČ, Anita, RUZZIER, Mitja, ARZENŠEK, Ana. Deregulacija poklicev : med javnim interesom in konkurenčnostjo. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, poslovno izobraževanje, 2012, str. 46-51. 

 

RUZZIER, Mitja. Human capital of entrepreneurs, firm resources and international opportunity perception : the case of Slovenian internationalized SMEs. V: GARCÍA-MERINO, Teresa (ur.), SANTOS-ÁLAREZ, Valle (ur.). Managerial cognition and strategic management : rethinking internationalization strategies, (Management science - theory and applications). Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publisher's, 2010, str. 163-182, tabele. 

 

KONEČNIK RUZZIER, Maja, RUZZIER, Mitja. A two-dimensional approach to branding : integrating identity and equity. V: CAI, Liping A., GARTNER, William C., MUNAR, Ana María. Tourism branding : communities in action, (Bridging tourism theory and practice, vol. 1). 1st ed. Bingley: Emerald, 2009, str. 65-73.

 

Updated on 15.5.2013. For most updated full-version check on COBISS website  Cobiss website



© Mitja Ruzzier
Enable cookies | Izdelava spletne strani: PLAN e d.o.o.