Research projects ARRS (SLO)

The role of characteristics of managers of small and medium sized enterprises and their networking in technological developement, innovativeness and growth

(Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti)

Basic research project (8/2013 - 7/2016)

Deregulation of professions - between public interest and competitiveness

(Deregulacija poklicev - med javnim interesom in konkurenčnostjo (Slovene) (CRP))

Focused research project (10/2010 - 3/2012)

Management of diversity in Slovenian companies : research analysis

(Upravljanje z raznolikostjo v slovenskih podjetjih: raziskovalna analiza (Slovene) (CRP))

Focused research project (1/2010 - 5/2012)

Analysis and proposals of activities for more effective scientific work

(Analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti)

Focused research project (1/2008 - 8/2010)

Personal characteristics of entrepreneurs, establishment and growth of slovenian companies

(Osebnostne značilnosti podjetnikov, ustanovitve in rast slovenskih podjetij)

Basic research project (5/2009 - 4/2012)

Education management and employment in a knowledge based society

(Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja)

Research program (1/2009 - 12/2011)

The importance of human and social capital in internationalization and innovativess of Slovenian small and medium enterprises

(Pomen človeškega in družbenega kapitala pri inovativnosti in internacionalizaciji slovenskih malih in srednjih podjetij - SLO)

Principal investigator - Post doctoral research project (1/2007 - 12/2008)

The role of the entrepreneurs human capital in innovativeness, growth and international advancement of Slovenian small and medium entreprises

(Vloga človeškega podjetniškega kapitala pri inovativnosti, rasti, razvoju in mednarodni uveljavitvi slovenskih malih in srednjih podjetij - SLO)

Basic research project (1/2007 - 12/2009)

System of Self-Employment of Retired Slovenian Army Members in a Self-Owned Company

(Sistem samozaposlitev odhajajočih vojakov SV v lastnem podjetju - SLO)

Focused research project (8/2007 - 12/2009)

Last updated on 15.5.2013. For last updated version see SICRIS web site. Sicris web site© Mitja Ruzzier
Enable cookies | Izdelava spletne strani: PLAN e d.o.o.